NAM KHA


Xuân Lành

Ngắm giọt hoa vàng nở lắt lay
Nắng xuân xô ngã bóng vơi đầy
Thõng tay bút múa vô thường trú
Trĩu gánh đời qua bất thái lai
Trang giấy an nhiên hồn lắng đọng
Túi da hao khuyết xác phơi bày
Chúc lành.. cây cỏ ru lời gió
Tủm tỉm mím chi hé nụ mai.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha