NAM KHA

 
Xuân Sắp Về
 
Nắng rực vàng mơ một góc sân
Mới hay tết đến! tiễn năm dần
Buồn vui chiếc bóng ngoài biên trấn
Lơ đãng đôi chân viễn xứ quân
Nâng cốc giã từ đêm nguyệt tận
Cạn ly chào đón cội mai gần
Mềm môi ngọt đắng ma men dẫn
Nước mắt hồn nhiên ứa đón xuân.

Đa Đoan Tình
 
Đa tình liếc mắt huyễn si tim
Ảo thực thiền rong bước mỏi tìm
Da thịt nhớ nhung hờn dỗi bóng
Súng ao mơ mộng dại khờ chim
Ngà xanh sắc úa trăng mây ám
Xứ lạ đêm buồn sóng ngực im..
Tha thiết máu loang hồn đỏ tím
Sa mù biển nhớ gió đồi sim.
 
Ngược:
 
Sim đồi gió nhớ biển mù sa!
Tím đỏ hồn loang máu thiết tha
Im ngực sóng !buồn đêm lạ xứ
Ám mây! trăng úa sắc xanh ngà
Chim khờ dại mộng mơ ao súng
Bóng dỗi hờn nhung nhớ thịt da
Tìm mỏi bước rong! thiền thực ảo
Tim si huyễn... mắt liếc tình đa!

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha