NAM KHA


Xuân Về
 
Tựa gốc vàng mơ tận cuối sân...
Mới hay xuân mới thế năm dần
Buồn vui chiếc bóng ngoài biên trấn!!
Hờn dỗi đôi chân viễn xứ quân!!
Nâng cốc chúc mừng đêm nguyệt tận
Cạn ly chào đón cội mai gần!!
Mềm môi đắng ngọt ma men dẫn
Nước mắt hồn nhiên ứa đón xuân.

Phù Du Trắng Tóc
 
Lơ mỏi nắng mưa sương xứ người
Tập đi đứng nói khóc cười thôi
Xuân về nhung nhớ mai vai áo
Gió đến ve vờn hoa cúc xôi...
Bừng sắc rực tình mơ lãng đãng
Rong đời lắng ngực thở mồ côi..
Mắt nheo tư lự người năm cũ.
Tuyết rụng phù du tóc trắng vôi!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha