NAM KHA

 
Ý Nguyện
 
Sáng nay nhoẻn nụ mím chi cười
Thơm thoảng nhẹ nhàng thẳm biển khơi
Hai bóng chẵn đôi không nuối tiếc
Trăm năm tròn cặp chẳng xa rời
Gió ve vuốt thở hoa môi ửng
Sóng ngẩn ngơ xô bóng cát cơi
Ngọn lửa mặt trời gieo hão ý
Giao thoa trái đất ánh xuân ngời.
 
Tìm Trăng
 
Có thể tia trăng đã xẻ hai
Chia ngăn vách rã giấc mơ dài
Thói hư tim đỏ bờ xuôi ngược
Mái dột lửa xanh bến nhạt phai
Bóng mẹ đêm sâu buồn ngủ gục
Ngoài trời gió hát vọng bi ai
Như xuyên tâm tiễn hồn lâng buốt
Vụn vỡ mong manh ủ dột hoài.
 
Buồn
 
Chinh chiến lệ rơi giọt ứa tuôn
Mộng du rong gió vọng ru chuông
Vinh hư cuộc vẩn vơ chao đảo
Ảo thực đời ngơ ngẩn xả buông
Xinh má ửng hồng dim mắt sóng
Khẽ môi nồng thắm thở trăng nguồn
Thinh không vững toạ thiền an tịnh
Tình lắng giấc say ngủ gục buồn.
 
Ngược:
 
Buồn ngủ gục say giấc lắng tình
Tịnh an thiền toạ vững không thinh
Nguồn trăng thở thắm nồng môi khẽ
Sóng mắt dim hồng ửng má xinh
Buông xả vẩn vơ đời thực ảo
Đảo chao ngơ ngẩn cuộc hư vinh
Chuông ru vọng gió rong du mộng
Tuôn ứa giọt rơi lệ chiến chinh

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha