NGÃ DU TỬ


Bên Hiên Chiều Cảm Xúc

Chiều trải lên hiên viền ngọc lam 
Tịnh yên ngan ngát hương ưu đàm 
Xung quanh mây trắng in màu lụa 
Một cõi hoa lòng ửng sắc cam 
Xanh mộng nhân gian ngời ý đạo 
Tơ tình Du Tử nợ duyên tằm 
Một đời thân ái cùng bằng hữu 
Tha thiết với người thẩm khúc ngâm. 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử