NGÔ VĂN CƯ


Tự Trào 1
 
Chớm tuổi năm lăm đã cũ mèm,
May mà dáng dấp chửa hom hem
Ra đường gái góa lòng mơ tưởng
Dạo phố trai tân ý thấy thèm
Nhớ lúc tóc xanh không trí trá
Vui khi đầu bạc chẳng tèm nhem
Chao ôi, cuộc sống ngày thêm đẹp
Sợ mắt già nua lại nhập nhèm.

Tự Trào 2


Nhấp môi một chút đã say mèm
Khói thuốc thoảng qua mắt lại hem
Bảy chữ khôi hài mà quyến luyến
Năm vần tếu táo chẳng ai thèm
Giao lưu ngỡ đượm tình lai láng
Xướng họa mong gì chuyện nhá nhem
Thôi gượng viết bài cho phải phép
Sợ nghe lời bạn trách: lèm nhèm!
 
Tự Trào 3
 
Những lúc đông vui cũng muốn mèm
Sợ đời dị nghị sống tèm hem
Rượu bia sẵn đấy môi không dám
Thịt cá nơi đâu dạ cũng thèm
Bè bạn mến thương nên nhứ nhứ
Vợ con yêu quý chẳng nhem nhem
Biết mình sức yếu nên đành nhịn
Nào phải làm cao: Đếch sống nhèm!

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư