NGÔ VĂN CƯ


Tuổi 64 Tự Sự

Già khú nên chi hết sợ già
Chẳng thèm né tránh những phong ba
Đời xanh như cỏ chưa xanh cỏ
Lòng trắng tựa ngà vẫn trắng ngà
Tờ lịch mỏng manh ai cũng ngóng
Tấm thân yếu ớt đất còn tha
Bao năm lăn lộn nơi trần thế
Như hớp rượu suông thả tiếng khà!
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư