NGUYỄN GIA KHANH


Bến Vắng

 

Vẫn mãi nghiêng trông bến vắng này
Trời chiều lãng đãng gợn heo may
Sau đêm nguyệt hạ người lồng bóng
Cuối áng mây thu nhạn gọi bầy
Bổi hổi mùa dài khơi mộng nhạt
Bùi ngùi chén đắng dỗ mơ cay
Thương ai để tủi lời nguyền cũ
Chạnh cuộc chia ly nối tháng ngày.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh