NGUYỄN GIA KHANH

 

Bóng Tịch Liêu
 

Đi mãi cứ dồn bóng ngả xiêu
Bể dâu đầy vẫn ước mơ nhiều
Kỳ qua đã lặng dù thương tiếc
Dạ ủ đang nồng mặc dấu yêu
Ly biệt buổi sầu đêm đẫm lệ
Lãng quên ngày mộng tuổi phai chiều
Chì hay bấc cũng lòng đau khổ
Khi những bước đời nhuốm tịch liêu.

 

Đọc ngược:
 

Liêu tịch nhuốm đời bước những khi
Khổ đau lòng cũng bấc hay chì
Chiều phai tuổi mộng ngày quên lãng
Lệ đẫm đêm sầu buổi biệt ly
Yêu dấu mặc nồng đang ủ dạ
Tiếc thương dù lặng đã qua kỳ
Nhiều mơ ước vẫn đầy dâu bể
Xiêu ngả bóng dồn cứ mãi đi.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh