NGUYỄN GIA KHANH

 

Chạnh Khúc Huế Xưa
 

Ta đà trở lại Huế mình ơi!
Vọng tiếng hò ai thả giữa trời
Nắng xõa Kinh Thành trang sử rọi
Mây vờn Bạch Mã ráng chiều trôi
Tìm em vẫn tủi từng câu hát
Rỏ lệ còn thương những kiếp người
Đoản khúc buồn xưa hồn đã chạm
Cho lòng bỗng xót giọt sầu rơi.

Đành Thôi

Lật những trang đời cứ thoảng trôi
Thầm nghe kỷ niệm đã xa rồi
Tuy còn thắm đỏ bao mùa phượng
Nỡ để hoang tàn một nét môi
Tóc cũ đâu nào tay kẻ chạm
Thềm xưa vẫn chỉ bóng ta ngồi
Ru hồn lạnh lẽo cung đàn rối
Mặc tủi cho lòng cũng thế thôi.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh