NGUYỄN GIA KHANH


Chạnh Khúc Huế Xưa

Ta đà trở lại Huế mình ơi!
Vọng tiếng hò ai thả giữa trời
Nắng xõa Kinh Thành trang sử rọi
Mây vờn Bạch Mã ráng chiều trôi
Tìm em vẫn tủi từng câu hát
Rỏ lệ còn thương những kiếp người
Đoản khúc buồn xưa hồn bỗng chạm
Cho lòng thảng thốt giọt sầu rơi.

Như Là Hạt Cát

 

Soi lòng dẫu thoảng vết lằn đau
Ủ thắm hồn xưa ngỡ nhạt màu
Bức họa tràn hoa dù đã đổ
Mi chiều rớm lệ hãy cùng lau
Vì cơn gió mãi giăng buồm mộng
Để sóng đời luôn vỗ mạn tàu
Giữa biển ta làm đôi hạt cát
Sau mùa bão tố lại tìm nhau.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh