NGUYỄN GIA KHANH
 

Chiều Lữ Thứ

"Thôi em hãy giữ màu hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời"

(Thâm Tâm)

***

THÔI nhé từ đây kẻ lặng rời
EM đành bỏ mặc ánh chiều rơi
HÃY chia lời tiễn...ôm hờ bóng
GIỮ chặt môi..nên bật tiếng cười
MÀU nắng phai nào say buổi rã
HOA lòng ngát chẳng đắm hồn lơi
ÚA trời lữ thứ còn giăng mộng
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI.

 

Tình Ngơ
 

Đêm cùng thức họa bút dìu thơ
Vắng lặng đường xa bóng mịt mờ
Thềm đợi bước xưa người ngóng kẻ
Gối tìm hương cũ mộng lồng mơ
Êm nào gió lạnh sương vầy ngõ
Động mãi thuyền đau sóng vỗ bờ
Mềm lả chuốc say hồn đối cảnh
Thêm sầu nỗi ấy cuộc tình ngơ ...

Đọc nghịch:

Ngơ tình cuộc ấy nỗi sầu thêm
Cảnh đối hồn say chuốc lả mềm
Bờ vỗ sóng đau thuyền mãi động
Ngõ vầy sương lạnh gió nào êm
Mơ lồng mộng cũ hương tìm gối
Kẻ ngóng người xưa bước đợi thềm
Mờ mịt bóng xa đường lặng vắng
Thơ dìu bút họa thức cùng đêm ...


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh