NGUYỄN GIA KHANH

 

Đối Ẩm Cùng Trăng
(Tung Hoành Trục Khoán- 1Giao Cổ Đối)

“Song bắc kìa ai ngâm biếm nguyệt (1)
Lầu nam nọ khách chén vầy thu” (2)
(Nguyễn Bỉnh Khiêm )

****************
SONG buồn thảng thốt vọng lời ru
BẮC Đẩu nhòa sương vẫn mịt mù
KÌA bóng người xa lòng xót cảnh
AI sầu nỗi ấy ánh đèn lu
NGÂM chùm Bạch Tuyết buồn đêm lạnh
BIẾM chuyện Lưu Dung cảm tướng gù 
NGUYỆT vỡ vương đầy nơi đáy cốc
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh