NGUYỄN GIA KHANH
 

Đối Ẩm Cùng Trăng
 

Đối ẩm trăng cùng một lão ta
Hòa cơn mộng huyễn với chung trà
Châm mùi thế sự hương vừa rã
Ngẫm cuộc phong trần kiếp chửa tha
Dạ hững hờ buông vài miếng bả
Hồn ngơ ngẩn dõi mấy canh gà
Sương lùa thoảng buốt đêm tàn tạ
Rỏ giữa khoang lòng giọt đắng pha.

 

Cũng Nguyện Đi Cùng...
 

Một chữ duyên này biết chửa linh
Mà sao cứ mãi thoảng hương tình
Lơi là giấc điệp vây hồn ảo
Nhạt nhẽo men đời chuốc bả vinh
Đã chẳng cùng mai về trước giậu
Thì thôi mặc trúc tỏa bên đình
Câu vàng đá cũ dù chưa thỏa
Cũng nguyện đi cùng há tử sinh.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh