NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Hẹn Một Mùa Say
 

Chưa cùng bạn đến Vũng Tàu nay
Vẫn biết rằng bao cảnh đẹp bày
Ngọn Hải đăng chờ nghe sóng vỗ
Chuông Thiền viện thoảng khiến hồn lay
Tình mong lửa mộng nhen từng khắc
Biển gọi nàng thơ ghé mỗi ngày
Dẫu ở vời xa lòng hẹn nhé 
Ta người sẽ thỏa một mùa say.

 

Nỗi Niềm Đêm
 

 

Âm thầm bóng lẻ dạt vào đêm
Để lại tàn thu ướt sũng thềm
Những vạt sương mù rơi chẳng ngớt
Bao làn gió lạnh bủa càng thêm
Đìu hiu mấy vận thơ vầy tủi
Nhạt nhẽo từng chung tửu chuốc mềm
Vẫn nặng lòng nghe hồn trống trải
Nên tìm giấc ngủ mãi nào êm

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh