NGUYỄN GIA KHANH

 

Lặng Xuân
(Thuận-Nghịch độc)

 

Xuân lặng sắc hồng bóng nhạt phai
Nhớ sao mùa cũ nét trang đài
Ngần trong mắt ấy chiều xa bạn
Úa lạnh hồn này sáng nhạt mai
Ân ái nặng lòng hương giữ mãi
Sắt son đầy mộng lửa nhen hoài
Dần xa ngóng cửa đành then đóng
Đan quyện lá vàng nắng gửi ai

 

Đọc ngược:
 

Ai gửi nắng vàng lá quyện đan
Đóng then đành cửa ngóng xa dần
Hoài nhen lửa mộng đầy son sắt
Mãi giữ hương lòng nặng ái ân
Mai nhạt sáng này hồn lạnh úa
Bạn xa chiều ấy mắt trong ngần
Đài trang nét cũ mùa sao nhớ
Phai nhạt bóng hồng sắc lặng xuân.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh