NGUYỄN GIA KHANH 


Lệ Thu

Rả rích ngâu buồn những giọt trong
Thuyền xưa đợi khách mãi neo dòng
Thương ngày giữa bến trầm ngâm vọng
Xót buổi bên thềm lặng lẽ mong
Dẫu nhạn trời xa đà thoảng bóng
Mà hương mộng cũ chửa khơi lòng
Sương vầy ướt đẫm bờ vai mỏng
Lệ nến âm thầm vẫn rỏ chong.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh