NGUYỄN GIA KHANH


Lỡ Hẹn Mùa Hè
 

Chưa về đã thắm phượng hè ơi
Lỡ để mùa qua cứ hẹn lời
Bừa bộn cảnh pha màu nắng vỡ
Ngạt ngào hương tỏa sắc chiều phơi
Thưa mành thoảng bóng vương thềm đợi
Rủ liễu ngờ vai cợt tóc ngời
Vừa lặng sóng xa tình mãi ngỏ
Xưa người gửi mộng dỗ hồn khơi.

 

Đọc ngược:
 

Khơi hồn dỗ mộng gửi người xưa
Ngỏ mãi tình xa sóng lặng vừa
Ngời tóc cợt vai ngờ liễu rủ
Đợi thềm vương bóng thoảng mành thưa
Phơi chiều sắc tỏa hương ngào ngạt
Vỡ nắng màu pha cảnh bộn bừa
Lời hẹn cứ qua mùa để lỡ
Ơi hè phượng thắm đã về chưa ?

Nhớ Hè Xưa

 

Hè mãi nhớ xưa gửi lại này
Sắc ngời thêm phượng dỗ hồn say
Ve hòa nhạc trổi hương lồng nắng
Ngõ tỏa chiều khơi mộng níu ngày
Về bậu tủi đêm tàu chuyến lỡ
Đợi thuyền neo bến thuở dòng thay
Se lòng nỗi muộn tuy tình ngỏ
Thề giữ nguyện yêu quyết tỏ bày.

 

Đọc ngược:
 

Bày tỏ quyết yêu nguyện giữ thề
Ngỏ tình tuy muộn nỗi lòng se
Thay dòng thuở bến neo thuyền đợi
Lỡ chuyến tàu đêm tủi bậu về
Ngày níu mộng khơi chiều tỏa ngõ
Nắng lồng hương trổi nhạc hòa ve
Say hồn dỗ phượng thêm ngời sắc
Này lại gửi xưa nhớ mãi hè.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh