NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Mặc Cõi Phong Trần
 

Bỏ những u trầm lại phía sau
Từ khi bấc lụn đĩa vơi dầu
Tuy đà một kiếp ôm buồn tủi
Cũng kệ trăm bề chuốc khổ đau
Nhóm lửa lòng cho hồn mãi đượm
Cời hương mộng để nghĩa thêm giàu
Đem dòng lệ đỏ hòa nghiên bút
Mặc cõi phong trần lắm bể dâu.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh