NGUYỄN GIA KHANH

 
Mẹ
 
Dáng mẹ ai ngồi giống mẹ ta!  
Liêu xiêu vóc hạc dưới chiều tà  
Chờ con bóng đổ loang thềm vắng  
Dõi mắt lòng vò ngóng nẻo xa...  
Có phải Người rời miền Cực lạc
Hay là cảnh hiện cõi Ta bà?
Sao như hư thực dường trong mộng
Để dạ bùi ngùi giọt lệ sa.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh