NGUYỄN GIA KHANH

 

Mộng Tàn
 

Sầu gợi bóng xưa dấu lụi tàn
Thẫn thờ đêm tủi lệ hòa chan
Câu mòn mỏi tứ thơ hoài lỡ
Phím mãi chùng tơ rối rắm đàn
Cầu nhịp vỡ khi thuyền bỏ bến
Thuở tình lơi mộng đá vàng tan
Dâu ngàn bước trải đời sương gió
Đầu nhuốm bụi vương hết luận bàn.

 

Đọc ngược:
 

Bàn luận hết vương bụi nhuốm đầu
Gió sương đời trải bước ngàn dâu
Tan vàng đá mộng lơi tình thuở
Bến bỏ thuyền khi vỡ nhịp cầu
Đàn rắm rối tơ chùng mãi phím
Lỡ hoài thơ tứ mỏi mòn câu
Chan hòa lệ tủi đêm thờ thẫn
Tàn lụi dấu xưa bóng gợi sầu.

 

Nỗi Nhớ Đêm Khuya

Sương mù mịt bủa ngõ về đêm
Ngóng mãi trời khuya rượu lả mềm
Đường vắng dấu xưa mùa bước nhẹ
Bóng mờ trăng cũ lối dìu êm
Vương lòng mộng rã hoa tàn sắc
Níu cảnh tình phai gót lặng thềm
Tường úa phủ rêu ngùi gác lạnh
Thương người gửi nhớ nỗi buồn thêm.

Đọc ngược:

Thêm buồn nỗi nhớ gửi người thương
Lạnh gác ngùi rêu phủ úa tường
Thềm lặng gót phai tình cảnh níu
Sắc tàn hoa rã mộng lòng vương
Êm dìu lối cũ trăng mờ bóng
Nhẹ bước mùa xưa dấu vắng đường
Mềm lả rượu khuya trời mãi ngóng
Đêm về ngõ bủa mịt mù sương.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh