NGUYỄN GIA KHANH


Ngóng Về Quê Mẹ

(Cho những người còn có Mẹ)
 

Chưa đền đáp mẹ buổi hàn ôn
Tủi bước người xa chạnh cõi hồn
Lối cũ rêu nhòa loang kỷ niệm
Thân tàn bóng đổ nhuộm hoàng hôn
Đà lo thiếu - đủ bao niềm nỗi
Lại ruổi gần - xa mấy bãi cồn
Lỡ cội Huyên đường mai phải úa
Con đành trống trải giữa càn khôn.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh