NGUYỄN GIA KHANHNhặt Lại Ngày Thơ
 

Nắng đã khơi màu lửa hạ sang
Chờ ai thuở ấy lại qua làng
Mơ hoài áo lụa bao mùa tiễn
Nhớ mãi ve chiều một buổi vang
Vở cũ hòa thơm dòng mực tím
Niềm xưa nhuộm thắm mảnh trăng vàng
Ta ngồi nhặt những ngày thơ ấy
Để gánh ân tình vẫn nặng mang.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh