NGUYỄN GIA KHANH

 

Nỗi Buồn Chiều Nguyên Đán

"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"
(Bà Huyện Thanh Quan)

÷÷÷

NGÀN nỗi trầm luân nhuốm bụi đường
NĂM tàn kiếp ngựa vẫn ghì cương
GƯƠNG phai dễ vỡ xa xăm mộng
CŨ kỹ mơ hoa úa khó lường
SOI nhạt nhòa đêm hồn rọi bóng
KIM vùi biển kiếm mịt mù phương
CỔ chinh thoáng giục chiều Nguyên Đán
CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂY LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG.

 

Chạnh Bước Quan San

Dĩ vãng xa xăm chợt gợi về
Đường chiều diệu vợi níu cơn mê
Trên sông lãng đãng thuyền nằm đợi
Dưới bến lao xao buổi ngỏ thề
Cuộc mộng đành vùi theo sóng gió
Tình đời phải gửi với sơn khê
Chân hoang cất bước lòng rời rã
Bởi nẻo quan san cũng đã kề.

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh