NGUYỄN GIA KHANH
 

Tết Nghèo

Bởi đã quen rồi phận nắng mưa
Nghèo đi chợ Tết cũng như thừa
Con nhiều để áo từng manh cũ
Bạc ít nên đào những mẩu thưa
Đãi bạn dư "sầu" thêm lắm "khổ" (*)
Bày mâm hết "đủ" lại không "dừa" (**)
Vời xuân chỉ mấy vần thơ nhạt
Vẫn hả hê cười với mộng xưa.

 

(*) "sầu": sầu riêng, "khổ": khổ qua
(**) "đủ": đu đủ, "dừa" còn là cách nói "vừa" của người miền nam.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh