NGUYỄN GIA KHANH
 

Thầm Mong

(Tập danh các bài thơ Hàn Mặc Tử)
 

CHUYẾN ĐÒ NGANG ấy đợi mà chi
HUYỄN ẢO còn mong cái nỗi gì
THAO THỨC vầng trăng buồn dáng ngọc
SƯỢNG SÙNG ngấn lệ tủi bờ mi
Hồn tan để bóng LANG THANG bởi
Mộng ủ cho hoa THẮM THIẾT vì
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA đà khép lại
Bài thơ HỒN CÚC não nùng ghi.

Mòn Mỏi Từng Đêm

 

Thuận:
 

 

Vai mòn mỏi gánh nợ nào êm
Gót nhạt nhòa in bóng lặng thềm
Đài nát nhụy hương tàn tạ bủa
Phận vầy sương gió ngại ngần thêm
Phai ngà ngọc tuổi nghe lòng đắng
Úa bọt bèo duyên thấy dạ mềm
Dài mấy mộng trăng hờ hững ngỏ
Ai rời rã để ngóng từng đêm.

 

Nghịch:
 

Đêm từng ngóng để rã rời ai
Ngỏ hững hờ trăng mộng mấy dài
Mềm dạ thấy duyên bèo bọt úa
Đắng lòng nghe tuổi ngọc ngà phai
Thêm ngần ngại gió sương vầy phận
Bủa tạ tàn hương nhụy nát đài
Thềm lặng bóng in nhòa nhạt gót
Êm nào gánh nợ rã rời vai.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh