NGUYỄN GIA KHANH

 

Thu Biệt

Thu này lại tiễn bước người đi
Dẫu buổi đoàn viên khó hẹn kỳ
Nẻo vắng xa hoài cơn mộng huyễn
Hương tàn lạnh mãi mảnh tình si
Bờ neo thuở ấy không thuyền nữa
Lệ rỏ chiều nay có nghĩa gì
Ngẫm cảnh chim trời tăm cá biệt
Môi đành cắn chặt chẳng hờn chi.

 

Giấc Hoang Đường

 

Ngẫm thuở yên hà nặng vấn vương
Niềm xưa đã lịm giấc hoang đường
Đan sầu ngón nhỏ ngùi tay ngọc
Bước lả vai mềm đẫm bụi sương
Nửa bóng tàn trăng vùi mộng huyễn
Ngàn cơn xót lệ gửi canh trường
Thôi đành với phận đầy dâu bể
Để lỡ manh đời một bến thương.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh