NGUYỄN GIA KHANH


Tự Ngẫm

Men tình ai chẳng một lần say

Khôn dại nhiều phen lấm mặt mày
Môi mượn làn son che héo úa
Đêm tìm giấc mộng giấu chua cay
Phải tên chim sợ làn cây thẳng
Vương bẫy đời e tấc dạ ngay
Trái đắng nào gieo đành phải gặt
Ái ân như món nợ vơi đầy.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh