NGUYỄN GIA KHANH
Ủ Chút Hương Xuân

Xuân về lại nhớ thuở hào hoa
Những buổi cùng ai chén rượu hòa
Ngỏ với đêm dài cơn mộng huyễn
Vương cùng lối cũ mảnh tình xa
Vì hay chuyện nhỏ không chừng cũng...
Chợt hiểu niềm xưa có lẽ đà...
Ủ chút men đời hương đã nhạt
Cho lòng bớt lạnh bởi ngày qua


 

Giao Thừa Vắng Mẹ
 

Hương trầu vắng lạnh vườn hoang cũ
Bóng mẹ xa mờ ngõ nhỏ xưa
Mãi chạnh sương vầy bên nấm cỏ
Còn thương tiếng vọng dưới hiên dừa
Bao lần tết lại lòng con tủi
Những buổi xuân về bước hạc thưa
Thưở ấy mưa òa đêm vĩnh biệt
Giờ đây lệ rỏ phút giao thừa 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh