NGUYỄN SĨ NAM

Chỉ Có Tình Thương
 
Chỉ có tình thương để lại đời,
Hỡi người bạn quý của tôi ơi
Bắt tay hỉ hả cười vui sống
Họp mặt rộn ràng múa hát chơi
Say chuyện nhân gian xa vạn thuở
Ấm tình huynh đệ thắm ngàn khơi 
Đêm trăng vằng vặc lung linh tỏa 
Nhắp chén tương phùng rượu ngát môi!   
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Sĩ Nam