NGUYỄN THANH NHIÊN


Chùa Thiên Tứ

Thiên Tứ am thiền chốn núi cao!
Chiều nay vãn cảnh chợt mưa rào
Người đi mấy thuở còn lưu dấu *
Kẻ đến đôi lần vẫn ước ao
Gặp gỡ duyên lành câu mến gởi
Giữ gìn ý thiện tiếng cười trao
Mong ngày trở lại ngôi chùa cổ
Thỏa nguyện lòng ta mãi dạt dào!
11/3/17


*Thiên Tứ: tên một ngôi chùa tọa lạc mé đông Núi Đất, thuộc làng Mỹ Trạch, Xã Ninh Hà- Ninh Hòa-Khánh Hòa, nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức từng ẩn tu.

Đi Trong Chánh Niệm

Chẳng bận hơn thua cuộc thế trần
Ta về rũ sạch cõi lòng sân
Câu kinh mở lối rèn tâm tịnh
Tiếng kệ khai thông luyện trí thần
Rỏ biết luân hồi sanh tử biệt
Ngờ đâu thế thái cuộc xa gần!
Từ bi kết nối khai mầm thiện
Cuộc sống an lành mỗi bước chân
5/23/17
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên