NGUYỄN THANH NHIÊN

 
ĐỨC CHÚA GIÊ SU
 
Cõi thế thời nay được mấy người
Vì thương đại chúng xuống trần chơi
Vào nơi lạnh giá tuyên đường đạo
Ghé chốn gieo neo mở lối đời
Chẳng luận sang hèn chăm trí sáng
Không màng phú quý dưỡng mầm tươi
Cha lành thọ báo thân cùm khổ
Đức Chúa Giê Su thật rạng ngời.
 
CHUÔNG CHIỀU
 
Chuông chiều tịch tĩnh khói trầm hương
Lữ khách dừng chân cảnh lặng thường
Thọ buổi kinh cầu vang tiếng ngưỡng
Vâng lời Phật thuyết trải tình thương
Dầu hay phận số thời luân hưởng
Dẫu biết trần gian cuộc chuyển nhường
Xả những ưu phiền tâm thiện hướng
Quay về ngõ đạo chẳng hoài vương
 
NIỀM TIN HƯỚNG PHẬT
 
Dương trần quán trọ hãy về nhanh
Nhẫn để hòa vui thiện đức hành
Chẳng luận khen lời hôm dưỡng tánh
Không bình ngạo tiếng thuở lìa danh
Vì thương cuộc thế vào nơi khổ
Bởi mến người dân chọn ngõ lành
Ngẫm cảnh vô thường luôn hướng đạo
Niềm tin Phật pháp sẽ mau thành.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên