NGUYỄN THANH NHIÊN


Hẹn Ước

Thương người hẹn ước đã từ lâu
Nguyện sống trăm năm bạc mái đầu
Hạnh phúc không sờn nơi núi thẫm
Yên bình chẳng ngại chốn đồng sâu
Từng hôm dệt mộng âm thầm khấn
Mỗi buổi mừng duyên lặng lẽ cầu
Thắm mãi bên đời bao kỷ niệm
Thương người hẹn ước đã từ lâu.


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên