NGUYỄN THANH NHIÊN

 
 
 
Lẻ Bóng Đường Khuya

Đường khuya giá lạnh tuyết giăng mờ
Bất chợt nghe lòng nặng trĩu ơ
Viễn xứ mình ơi còn ngóng đợi?
Tha phương bạn hỡi có trông chờ!
Ngày qua trỗi ái ru hồn mộng
Tháng lại đan tình trải nhạc mơ
Ký ức ùa về em có biết
Mình anh lẻ bước gió ru hờ

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên