NGUYỄN THANH NHIÊN

 
Mãi Cùng Anh Nhé Em
 
Bao ngày chẳng mộng chữ tài danh
Gửi tiếng từ bi dưỡng phận lành
Khó nhọc gìn câu tròn nghĩa thảo
Sang giàu khảm ngữ vẹn tình xanh
Mong chiều vẫy nắng lời thương hẹn
Ước buổi quàng mây dạ trỗi dành
Cuộc sống yên bình dâng phủ ngõ
Thiên đường hạnh phúc mãi cùng anh.

Đức Hạnh Con Người

 
Ngàn năm đức hạnh quý hơn vàng
Bởi cuộc vô thường quá nặng mang
Chẳng đắm tài danh hồn sáng tỏ
Không tham chức vị tánh hiền nhàng
Vào nơi túng thiếu trao lời giải
Ghé chốn nghèo hèn phủ tiếng vang
Miễn được an lành vui phấn khởi
Hoài mong thiện hữu bước chung đàng.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên