NGUYỄN THANH NHIÊN


Mong Ước

Mơ ngày nắng đẹp lá thôi rơi
Sưởi buốt hồn ai úa lạnh rồi 
Những buổi đi về câu hát gọi 
Chăng ngày trở lại tiếng à ơi ....
Quê Cha mãi nhớ lòng thương cảm
Đất Mẹ hoài mong dạ mến đời!
Nghĩa nặng còn ghi hoài viễn xứ
Ân tình khắt cốt mãi mình thôi!
9/3/17  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên