NGUYỄN THANH NHIÊN


Mừng Xuân ĐINH DẬU

Mừng xuân thắng lợi đến muôn nhà
Hỷ lạc bao điều mãi tiến xa
Bát Nhã soi đường vơi nghiệp khổ !
Tâm kinh dẫn lối thoát mê tà
Cầu mong hạnh phúc cho nhân loại
Nguyện ước an lành đến bá gia
Đinh Dậu sum vầy mai lộc trổ
Non bền sông vững khải hoàng ca !


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên