NGUYỄN THANH NHIÊN
 

Ngỡ Ngàng
 

Vệt nắng chiều rơi cảnh bẽ bàng
Tơ lòng cách trở chạm đò ngang
Người bên chiến địa tình thui thủi
Kẻ chốn đầu non dạ võ vàng
Trỗi bản ân nồng vương vấn lại 
Khơi dòng biển thắm nghẹn ngào sang
Đường xưa lối cũ chăng còn đợi
Một thưở tàn phai dấu ngỡ ngàng.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên