NGUYỄN THANH NHIÊN


Nhớ Ơn Sanh Thành

Tháng tám mưa về lạnh lẽo rơi
Vu Lan thầm nhắc kính ơn người
Thương Cha cầu chúc Cha luôn khỏe
Nhớ Mẹ nguyện mong Mẹ sống đời
Hiếu nghĩa gìn lòng tâm chẳng lánh
Thâm ân giữ dạ trí không rời
Chay trường hồi hướng lên Chư Phật
Để bậc song thân mãi rạng ngời!
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên