NGUYỄN THANH NHIÊN
 


Thôi Mộng 

Nhắn gió về hong sợi nắng vàng, 
Cho người ấm lại chốn trần gian 
Tình thương khỏa lắp nơi đầu ngõ 
Hạnh phúc trào dâng cuối nẻo đàng 
Để tháng năm dài thôi mộng ước 
Cho ngày ngắn lại hết mơ hoang 
Đời vui rạng rỡ cùng nhân thế 
Cuộc sống từ nay sẽ bước sang*.

* bước sang ý nói cuộc sống tươi đẹp hơn 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên