NGUYỄN THANH NHIÊN

 

Tình Mẫu Tử
 

Chợt thoảng nhà bên tiếng dỗ hời 
Dâng trào cảm xúc tựa trùng khơi
Thầm mong bóng mẹ ngày yên ấm
Khẽ nguyện quê nhà tháng khổ vơi 
Viễn xứ mưa buồn thương vạn buổi 
Tha hương tuyết lạnh nhớ ngàn đời 
Mai này trở lại mừng khôn xiết
Hạnh phúc con khờ mẫu tử ơi.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên