NGUYỄN THANH NHIÊN

 
Tử Biệt

Trần gian huyễn mộng chốn vô thường
Bởi đến ,đi rồi quá xót thương!
Kẻ ở đau lòng giờ tiễn biệt
Người về tủi dạ phút hoài vương!
Duyên phần chẳng đợi ngày mưa bão
Mệnh số đâu chờ tháng gió sương
Sống, chết xưa nay Trời đã định
Thành tâm khấn nguyện vãng Thiên đường

24/5/17
 
 
YÊN TỬ Cội Nguồn

Về đây dạo bước chốn non thiền
Yên Tử mây vờn tựa cảnh tiên
Bỏ vị xuất gia tầm giải thoát
Buông lòng học đạo hướng Tây Thiên
Thuyền trôi bến đỗ tâm bền chặt
Gió chuyển hoa tàn trí vững nguyên
Ngộ cõi vô thường lòng đã quyết
Về đây dạo bước chốn non thiền.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên