NGUYỄN THANH NHIÊN


 
Về Đây
 
Tào Khê đất Phật mãi lưu truyền,
 Pháp Bảo Đàn Kinh Tổ dạy khuyên
 Kẻ trí soi tâm bừng đốn ngộ 
 Người mê chấp ngã lụy ưu phiền
 Thiền môn tịnh, quán xa thời nghiệp
 Trần khách qui, y khởi thiện duyên 
 Nhắn kẻ rong chơi kìa lỡ chuyến
 Về đây vội vội bước lên thuyền!
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên