NGUYỄN THANH NHIÊN


Vô Thường

Người ơi dẫu biết chẳng chung đường,
Thế nhé mai về thôi nhớ thương
Hẹn ước thả trôi dòng nước chảy
Tâm tình dấu kín dưới làn sương
Ta vì hạnh phúc nên tròn nghĩa
Bạn chớ âu sầu bởi vấn vương
Nếu có ngày sau còn gặp lại
Thì nên trân quý chốn vô thường!

 12/8/17
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên