NGUYỄN THANH NHIỀN


XUÂN TÂN SỬU

Mỗi độ Xuân về tươi sắc hoa
Niềm vui mở hội thắm chan hòa
Bên thềm rộn rã duyên đầm ấm
Cạnh ngõ tưng bừng cảnh thiết tha
Vẫn ước yên bình dâng vạn nẻo
Hoài mong hạnh phúc trải muôn nhà
Không còn dịch cúm đời an mãi
Nước mạnh dân giàu trỗi tiếng ca.

XUÂN TAO NGỘ

Ngày Xuân thiện hữu uống chung trà
Đối ẩm Thi Đường rạng rỡ hoa
Ngữ trải êm đềm mây lặng gió
Lời trao nhã nhặn cảnh yên nhà
Thương người cõi tạm dù ngăn trở
Mến kẻ dương trần dẫu biệt xa
Kỷ niệm đong đầy luôn kết dưỡng
Lành thay nguyện ước chẳng phai nhòa.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên