NGUYỄN TƯỜNG HOÀI

 
Cô Em Tóc Ngắn

 
Tóc rối buông chùng mộng thả rơi,
Sầu lên mái tóc nỗi buồn khơi
Ngập ngừng  tóc  rối chiều lơ lững
Lưu luyến tóc cười gió lả lơi
Tóc thả bờ vai xuân ngóng đợi
Tóc cài ngõ hạnh mộng đầy vơi
Tàn đêm suối tóc sầu nhung nhớ
Tóc ngắn ai hong dưới nắng đời.
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài