NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
 
Nhớ Một Mùa Ngâu

                                           Mùa ngâu ngan ngát chút hương thừa,
Dạo bước bên hồ dưới nắng trưa
Phượng vĩ đầu thu rơi lác đác
Bằng lăng cuối hạ chạm đong đưa
Vầng trăng Phố Hội bên thềm cũ
Dáng khỉ Chùa Cầu cạnh ngõ xưa
Ngày tháng vời trông về cố xứ
Nhớ em biết mấy nói cho vừa.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài