NHÃ MY
 

Một Khoảng Ban Mai
 
 
Làn khí ban mai nhẹ, mát, lành,
Đất trời pha sắc đẹp như tranh
Đong đưa trước ngõ cành lan tím
Lơi lả bên hồ nét liễu xanh
Sen trắng an nhiên sương điểm nhụy
Cúc vàng phơ phất bướm rung cành
Vầng dương rón rén lên ngày mới
Thả mấy tia hồng sớm mỏng manh.Nỗi Tương Tư
 
Vương mãi tình trần quá thiết tha,
Trắng đêm thương nhớ dáng người xa
Trăng thề lặng lẽ vầng cô quạnh
Liễu đợi chơ vơ bóng nhạt nhòa
Gối chiếc mơ màng hương tóc thoảng
Cung thương lưu luyến giọt trầm pha
Sầu giăng kín cả  lòng tơ tưởng
Ơ bức mành đơn gió thoảng qua!
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My