NHÃ MYVĩnh Biệt Thi Huynh LÊ ĐĂNG MÀNH
Nhã My

Lãm Nguyệt vần thơ đã tắt  rồi
Ô Lâu con nước ngậm ngùi trôi
"Chiều Đi'' hồn trả mây ngàn đợi
Nguyên Mỹ thân về cát bụi xuôi
Xướng họa văn đàn nay vắng bóng
Bút nghiên thư pháp bỏ quên người
Thi nhân cỡi hạc về phương Phật
Như Thị an nhiên  biệt cõi đời  !
NHÃ MY kính điếu

 
Tiễn Biệt LÊ ĐĂNG MÀNH
Đỗ Chiêu Đức


Than ôi, bạn đã khuất rồi sao ?
Thảng thốt nghe tin những nghẹn ngào!
Mái Lãm Nguyệt Hiên đà vắng chủ,
Góc Thơ Đường Luật hết thôi xao.
Đông An văn hữu còn lưu bút,
Nguyên Mỹ tây phương đã đón chào.
Tứ khổ từ nay đà giải thoát,
Hết phiền không não chẳng lao đao!

ĐỖ CHIÊU ĐỨC
Kính điếu.


Bái Biệt Hồn Thơ
NHƯ THỊ LÊ ĐĂNG MÀNH

Kính hoạ " Tiễn biệt Lê Đăng Mành "
của Thi Sĩ Thầy Đồ ĐỖ CHIÊU ĐỨC 
CMN


Chưa hết mùa xuân đã biệt sao
Hiên thơ Lãm Nguyệt gió sương ngào
Ai đưa trăng vỡ về thi hội
Khách đợi thềm hoang thôi vận xao
Xướng hoạ bâng khuâng mây khói toả
Diễn đàn thao thức nắng mưa chào
Lãng Phong tha thiết thương Như Thị
Một áng thơ vàng tựa ánh đao...

Hawthorne 3 - 4 - 2020
CAO MỴ NHÂN

Vĩnh Biệt Bác LÊ ĐĂNG MÀNH
Huy Vụ


Người đã thoát phàm đến cõi tiên
Thương trang băng lạnh nhuốm ưu phiền
Thân nhân sắt dạ nhìn di ảnh
Bạn hữu se lòng ngắm bóng hiên
Nét chữ còn nguyên say vị đạo
Câu thơ vẫn mãi đắm hương thiền
Hữu duyên nghiên bút còn lưu mãi
Kính cẩn hồn về cõi vĩnh yên.

Huy Vụ 6h30 /04/04/2020 

  Trở lại chuyên mục của : Nhã My