NHÃ MY
 
Vô Ưu

(Họa: Đêm Vô Ưu/Ca Dao)


Nhã My

Chẳng ham danh vọng tiếc giàu sang,
Tâm tịnh hòa theo ánh đạo vàng
Sáng đón nắng reo hoa cúc nở
Chiều mừng gió thoảng bóng tà loang
Câu thơ kết nghĩa vui trang giấy
Khúc nhạc tình thân vọng nẻo đàng
Bác ái từ bi là lẽ sống
Vô ưu tự tại với thời gian
Nh.M.
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My